Episodio 174 – Intervista tripla: Pandemic Legacy Season 0 (no spoiler) + Patreon of the Week

Episodio 174 – Intervista tripla: Pandemic Legacy Season 0 (no spoiler) + Patreon of the Week